Tá sé in am gníomhú le chéile.
  Cláraigh ar lecheile.eu

Baineann todhchaí níos fearr don Eoraip linn ar fad. Ní féidir dul i ngleic leis na saincheisteanna is tábhachtaí atá ann inniu – amhail an tsláinte phoiblí dhomhanda, an pláinéad, an tslándáil, cearta an duine – ach trí oibriú le chéile.

Trí ghníomhú ar son na gceisteanna a bhfuil suim agat iontu, spreagtar daoine le páirt a ghlacadh sa daonlathas san Eoraip. Níl mórán ama ag teastáil chun difríocht mhór a dhéanamh.

Tá sé in am a bheith muiníneach agus uaillmhianach! Tá sé in am gníomh a dhéanamh.

Cén fáth ar cheart dom iarratas a chur isteach?

Aimsigh imeachtaí is spéis leatsa atá ar siúl cóngarach duit.

Faigh imeachtaí atá ag tarlú gar duitse.

Faigh amach faoi na himeachtaí is déanaí atá á n-eagrú ag Parlaimint na hEorpa agus ag an bpobal lechéile.eu - ar líne agus ar fud na hEorpa.

Taispeáin gach imeacht