Ποιητικές δοκιμές αφιερωμένες στη γυναίκα

Dé Sathairn 3 Meitheamh 2023 19:17
Dé Domhnaigh 31 Nollaig 2023 19:17
Ar líne
An Ghréig

Join the event on 4 October

Ένα podcast και ένα βίντεο με απαγγελίες ποιημάτων αφιερωμένων στη γυναίκα, που έγραψαν οι μαθήτριες Ελίνα Ντ. και Πένυ Τσ. με τη φιλολογική καθοδήγηση της κας Ελπίδας Σιώζιου.

© Alexandra Haynak από Pixabay
Event Link