An tAontas Eorpach níos gaire do na réigiúin

Is ionann a bheith mar chuid de lechéile.eu agus a bheith mar chuid de phobal a bhfuil rún aige. Ó chuaigh mé i bpáirt leis in 2020, bhí an deis agam cruinnithe éagsúla a eagrú agus an tAontas Eorpach a thabhairt níos gaire do Thír na mBascach (agus a mhalairt!). Gan aon agó, is é an rud is fearr a ghabhann leis ná aithne a chur ar dhaoine ó chathracha Eorpacha eile a bhfuil na hábhair chéanna imní acu.

Being part of together.eu means being part of a community that has a purpose

Aitor